Blog

Michel van den Meerendonk
Lees verder

4PL

Fourth Party Logistics
Lees verder

Nieuws

Lees hier ons laatste nieuws
Lees verder

Onze kernactiviteit

Michel van den Meerendonk: “Logistiek is een kwestie van logisch nadenken hoe je de logistieke behoefte van de klant het beste invult en aan hem heel duidelijk kunt maken wat het oplevert!”

 

De kernactiviteit van Meerendonk is kort gezegd: het leveren van logistieke diensten. Wij presenteren onszelf als een echte ketenregisseur, in vakjargon een 4PL, een Fourth Party Logistic Provider.

 

Wij knopen als ketenregisseur alle partijen aan elkaar, nemen alle zorgen van onze klanten uit handen, koppelen terug en dragen suggesties en oplossingen aan met maar een doel. Dit is de klant zekerheid geven in de laatste stap van hun verkoopproces: hij moet de zekerheid hebben dat zijn logistieke dienstverlener er alles aan doet om zijn goederen op tijd op de plaats van bestemming te hebben, tegen vooraf afgesproken kosten.

 

Meerendonk kan op logistiek gebied voor iedere klant alles aanbieden, wij noemen dit het Meerendonk Concept.

 

Ons uitgangspunt is een maximaal serviceniveau. Wij geven geen eenduidige oplossing, maar hebben voor iedere klant de juiste aanpak in huis. We werken non-asset-based, dat wil zeggen dat geen voorrang wordt gegeven aan eigen assets, zoals vervoerders of loodsen, maar dat we voor de klant ketenbreed altijd de goedkoopste maar kwalitatief de beste logistieke oplossing kiezen.

 

Het Meerendonk Concept staat ook voor schaalbaarheid, volledige transparantie in tarieven en flexibilisering van vaste kosten. Voor iedere schakel wordt de waarde vastgesteld.

 

Het Meerendonk Concept integreert drie belangrijke stromen:

De goederenstroom: langdurige samenwerkingsverbanden met vervoerders, rederijen en distributiecentra die worden gecontracteerd om goederen tijdig en veilig te vervoeren, op te slaan of te distribueren.

- De informatiestroom: het bundelen van alle informatie en deze eenduidig beschikbaar stellen via de Meerendonk 4PortaL.

- De financiële stroom: Voor de financiering van de hele keten, kunnen leveranciers en afnemers tegengestelde belangen hebben. De leverancier wil zekerheid en zijn geld zo snel mogelijk ontvangen, terwijl de afnemer ook zekerheid zoekt, maar zo laat mogelijk wil betalen. Meerendonk financiert onder bepaalde voorwaarden de hele keten om deze periode te overbruggen.

 

Het Meerendonk Concept noemen we ook wel een one-stop-shopping concept en wordt weergegeven in het Meerendonk 4PL model. Dit model is ontwikkeld om onze mogelijke rol met bijbehorende activiteiten goed te omschrijven. Het geeft duidelijk weer bij welke activiteiten in de logistieke keten wij voor u een rol kunnen vervullen van leverancier tot einddistributie.

 

Misschien wel beter gezegd: het Meerendonk Concept staat voor maatwerk!
Contact

Meerendonk BV
Nederland
Tel: +31 (0)10 217 14 14

Meerendonk Belgie NV
Antwerpen
Tel: +32 (0)3 443 71 40
welcome@meerendonk.com

Contact & Route

Contact / offerteaanvraag

Disclaimer

Volg ons
Sinds 5/2008